Tag Archives: การเก็บเงินทุนสำรอง

FOMC Interest Rate

ในฐานะนักลงทุน การตระหนักถึงวันประชุมคณะกรรมการตลาดเสรีกลาง (FOMC) คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ตัดสินเทรดได้อย่างถูกต้อง เพราะเป็นเหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ สร้างผลกระทบอย่างมากสามารถส่งผลที่รุนแรงต่อสภาพคล่องในตลาด การติดตาม FOMC ช่วยให้นักลงทุนสามารถวางแผนในการทำกำไรจากผลที่คาดการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะการประชุม FOMC จะเป็นตัวกำหนดว่า อัตราดอกเบี้ยของ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (US Federal Reserve) จะเป็นอย่างไรเพราะส่งผลต่อคู่สกุลเงิน USD เป็นอย่างมาก